פתח דבר
בימים אלו אנו מתחבטים בבחירת מקום הלימודים. אנחנו מוזמנים לימי סיור בבתי הספר, נוכחים בביקורי הבית של מנהלי בתי הספר וראשי הישיבות, ומוצפים במודעות פרסום על מעלותיהם החיוביות של בתי הספר, על מצוינותם ועוד. אנו עומדים ומשתאים: להיכן אנו שולחים את בנינו ובנותינו היקרים? במגילת הספר שאתם אוחזים חברו יחד חברי המועצה הרוחנית ומנהלי בתי-החינוך ברשת אמי"ת, המאפשרים לנו הצצה מעמיקה מפרי עטם לקראת תקופה זו. הם חושפים לנו – ההורים והילדים, עצות, תובנות ומחשבות המסייעות לנו בתהליך בחירת מקום הלימודים.
בפתח השער, ד"ר אמנון אלדר,
מנכ"ל הרשת, עומד על החובה בשיתוף הילדים וקיום דיאלוג בין ההורים לילדים בתהליך בחירת מקום הלימודים. הרב שרלו מבקש מאתנו להיות יותר ענוותנים ופחות דרמטיים בקביעותינו, ולא להילחץ מההנחה ששאלת בית החינוך היא הגורל המכריע של חיי התלמיד. הוא משווה בין חינוך לנישואין, כשהשיקול העיקרי בבחירת בית חינוך הוא אפוא הערכת האינטראקציה שתיווצר בין הילד לבין המוסד החינוכי. ד"ר יצחק לב רן מנסה לברר עד היכן מגיעה הסמכות ההורית, או עד איזה גיל הורים קובעים את אורח החיים של ילדיהם. לבסוף הוא קובע שחובתם של ההורים אינה למצוא לילדיהם את "בית הספר הטוב ביותר", אלא את בית הספר המתאים ביותר עבורם. תמי ביטון עומדת בשער בת רבים ומבקשת לתהות מחדש על התופעה של הורים המוסרים את ילדיהם בגילאי ההתבגרות, שבהם מתעצבת הזהות האישית, הדתית, המינית והערכית, להתחנך בפנימיות. הרב אלישע אבינר מנסה לברר לנו דרך מקורות חז"ל אם אחריות ההורים להתפתחות הרוחנית והחינוכית של בניהם גוברת על כל שיקול אחר, או שעל ההורים מוטלת אחריות לקיומו של בית הספר המקומי, גם אם אינו עומד בקנה עם תפיסתם. עפרה שטרן, נאה דורשת ונאה מקיימת, מתארת את בחירת בית הספר מתוך אידיאולוגיה של אינטגרציה חברתית, ואת הסיפור האמיתי המתרחש בעיר עכו. הרב אבי רוקח מסייע לנו בהרכבת הפאזל של בחירת מקום לימודים, ומבקש שנפזר את כל החלקים באופן גלוי לעין ונמיין. הוא מבקש להניח את כל המרכיבים על השולחן יחד עם הילד בשתי קבוצות יסודיות: אופיו של הילד ואופיו של המוסד הלימודי. הרב איתמר חייקין עומד על דמות ההורים כעוגן וכמצפן, שתפקידם אינו מסתיים בהחלטה לאן לרשום את הבן או הבת ובחתימה על הוראת קבע. הוא מבקש מאתנו ההורים ללכת נגד הזרם, ומזהיר אותנו לא להתרשם מסיסמאות יפות וסרטוני שיווק. ובחותם עלון זה, פרופסור רולידר טוען שאין באפשרותם ויכולתם של הורים כיום לקבל החלטה מושכלת בדבר המוסד החינוכי שעשוי להתאים לילדם, אולם מרכיב לנו ארגז כלים המאפשר לנו לזהות מאפייני סביבה חינוכית אופטימאלית, ומתוך כך ממליץ לנו מה כדאי לעשות.

עלון זה הינו מעט מן המאמרים, וניתן למצוא עוד מאמרים נוספים בנושא באתר של רשת אמי"ת.


במרכז העלון צירפנו את רשימת בתי הספר של רשת בתי החינוך אמי"ת, יחד עם מספר כללי זהב לבחירת מקום הלימודים.

אנו תקווה שעלון הגות זה, "במחשבה תחילה", של רשת אמי"ת יסייע בידכם במתן כלים נכונים לחשיבה מושכלת ורגשית בתהליך בחירת בית החינוך המתאים ביותר עבור ילדכם.

 

המערכת​​​
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT