פרק ה: עם הפנים לאתגרי המחר
ד"ר אמנון אלדר פורס את חזון הרשת לעתיד כפי שגובש יחד עם נשיאת אמי"ת הגב' דבי אייזיק ומנהיגות ה"בורד" בארצות הברית. 
"שלוש מטרות עומדות בפנינו בשנים הבאות", אומר מנכ"ל אמי"ת ד"ר אמנון אלדר. "מטרה אחת – לשמור על הקומה הראשונה שבנינו במשך העשור האחרון, שהיא הבסיס החשוב להמשך. הקומה הראשונה הכרחית, מכיוון שאנחנו מחויבים להמשיך ולחנך לערכים, לאמונה דתית ולמסורתיות, כל קהילה על פי ייחודה, מבלי לוותר על ההישגים והמצוינות.
"המטרה השנייה: לעלות לקומה השנייה של ההתחדשות החינוכית הפדגוגית – מבתי חינוך לקהילות חינוכיות לומדות. 
"במשך למעלה מ-150 שנים בתי הספר לא שינו באופן מהותי את תהליכי ההוראה והלמידה. כיום אנו חיים בעולם המשתנה חדשות לבקרים. אנו חיים בדור שבו אף הטכנולוגיות החדשות מחייבות אותנו לחשוב אחרת, ללמוד וללמד אחרת. 
"המטרה היא לפתח למידה שונה לחלוטין מהלמידה הרגילה; לא עוד העברת ידע ופליטתו, אלא למידה משמעותית ורלוונטית. יחד עם זאת יש גם להדגיש ולפתח את התחום הרגשי. כל זאת במקביל לעלייה גם באיכויות ההישגים בבתי הספר.
"המטרה השלישית: בניית הקומה השלישית שתשפיע על הציבור במדינת ישראל". 
רשת אמי"ת חותרת בשנים הבאות ליצור שינוי תרבותי באמצעות בניית הקהילות החינוכיות הלומדות אשר תשפענה ערכית, חינוכית ופדגוגית על ילדי הדור הבא. על מנת לחולל את השינוי התרבותי בבית הספר יש צורך כי כל השותפים בארגון כיחידים, והארגון כולו כשלם, יאמצו מערך חדש של אמונות, ערכים, תפיסות, מחויבויות, דפוסי חשיבה והתנהגות. זהו שינוי משמעותי בעולמם הפנימי של כל המעורבים – התלמיד, המורה, מורה מומחה, מנהל וצוות ניהול, ההורים והסביבה הקהילתית של בית הספר. על מנת להוביל את כל באי בתי החינוך לתהליך מתמשך של למידה משמעותית והפיכתן לקהילות חינוכיות לומדות, יש צורך בהכשרה המבוססת על 4 מעגלים מרכזיים: מעגל השינוי התרבותי, מעגל השיח, מעגל התוכן ומעגל הלמידה הפעילה.
בית הספר העתידי של רשת אמי"ת לא יעמוד כמערך בפני עצמו, אלא יתפקד כרשת של קהילות לומדות, שבה למידת עמיתים ופיתוח שיח בין קהילות חינוכיות לומדות שונות הן הציר המרכזי בהובלת השינוי התרבותי. מדובר על רשת קהילות משפיעה ומושפעת, הנותנת ומקבלת באמצעות שיתופי פעולה ומעגלי למידה באשכולות מגוונים: של מנהלים, של צוותי המו"פ, של מורים, של תלמידים, של הורים ושל בוגרים.
הקהילות החינוכיות הלומדות תעסוקנה בתהליך מתמשך של התפתחות ולמידה משמעותית משותפת, באמצעות המרחבים השונים; המרחב המנהיגותי, המרחב הפדגוגי, המרחב החינוכי, המרחב החברתי והמרחב הדתי.
"אנו מדברים על שפה חדשה, על למידה אחרת – על תרבות חינוכית חדשה, שתצמיח תלמיד בעל ערכים, בעל מוטיבציה ללמידה ובעל כלים ומיומנויות המותאמים למאה ה-21. תלמיד זה יהיה מוכן לאתגרים המחכים לו בחייו כבוגר. תרבות חינוכית זו תפתח קהילות לומדות ומעורבות בחיי הפרט והכלל", אומר ד"ר אמנון אלדר. "אין ספק, שארגון אמי"ת בארצות הברית הוא מפתח להצלחת הרשת. נשיאת אמ"ית הנוכחית הגב' דבי אייזיק, נשיאות אמי"ת בעבר ומנהיגות ה'בורד' בארצות הברית ובישראל, הן אלו אשר נותנות לנו את האפשרות לחלום יחד איתן. לחלום על הצרכים האמתיים של החברה בישראל ושל מדינת ישראל, לקבוע יחד יעדים ומטרות ואף לתת לנו את היכולת להגשים אותם.
"התמיכה והשותפות של משרד החינוך היא משמעותית להצלחת הרשת. השרים, המנכ"לים, מנהלי מנהלים ומחוזות ומפקחים הם קובעי המדיניות, והם התומכים והמסייעים ביישום. כמובן, חשובה השותפות שיש לרשת עם הרשויות המקומיות. כל אלה תרמו להצלחה רבה של בתי החינוך. עבודת הצוות והשותפות היא המפתח להצלחה הן בתוך הרשת והן עם הגורמים מחוצה לה".
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT