פרק ב: העצמת המנהיגות של הרשת
שער 6 פרק ב מנהיגות על גלגלים.jpg 
מנהיגות על גלגלים - אמי"ת מודיעין
יעד נוסף שהוגדר הוא טיפוח מנהיגות חינוכית ואדמיניסטרטיבית לקראת ניהול יעיל ואפקטיבי, מתוך תפיסה של ארגון לומד. מתוך ניסיונו הרב בשטח החינוך, הבין ד"ר אלדר שהדמות המשמעותית ביותר להובלת תהליכים חינוכיים וחברתיים ולהצלחת בית הספר הוא המנהל. מתוך הבנה זו עברה הרשת רה-ארגון ניהולי, הן במטה הרשת והן בתפישה הפדגוגית.
לא עוד מפקחים מטעם הרשת האחראיים על הלמידה וההצלחה של תלמידי הרשת, אלא העצמת המנהלים והעברת האחריות אליהם לגבי כל הקורה בין כתלי בית הספר תוך כדי נתינת כלים מיטביים בידי המנהלים. 
נבחרו מנהלים חדשים, הוקם מנהל פדגוגי ובו צוות מלווים לבתי ספר. המלווים עצמם היו בעברם מנהלים מצטיינים, וכיום הם מסייעים למנהלים בשטח. כל מלווה ברשת אמי"ת אחראי על ליווי של עד שמונה בתי ספר. 
תפקידי המלווה כוללים: ליווי אסטרטגי של בית החינוך, ליווי אישי למנהל בית החינוך והדרכת בית החינוך בהובלת שינוי תרבותי. כמו כן על המלווה לעודד תהליכי התחדשות חינוכיים ופדגוגיים בבית החינוך. עליו גם לתמוך במנהל ולסייע לו ולבית החינוך לפתור בעיות שוטפות.
המלווים מכירים את בית החינוך לעומק, וזוכים לאמון רב הן מצד מִנהל החינוך ופיקוח המשרד והן מצד מנהלי בתי החינוך והכוורות הניהוליות שלהם.
רשת אמי"ת מאמינה כי הצלחת הרשת תלויה בראש ובראשונה במנהיגות החינוכית. כחלק מתכנית ליווי, הכשרה ופיתוח מנהלים משתתפים כלל מנהלי רשת אמי"ת, ותיקים וחדשים, בתכנית בתי מדרש. במסגרת בית המדרש נפגשים המנהלים אחת לחודשיים ועוסקים בנושאי חינוך הכוללים בין היתר מיומנויות ניהול ובירור סוגיות חינוכיות.
בשנתיים האחרונות עוסקים בתי המדרש ברשת בנושא: המנהל כמנהיג מוביל שינוי לקראת הפדגוגיה החדשנית במאה ה-21. בבסיס התכנית התחדשות מערכת החינוך ותפיסת תפקידו של המנהל כ"מנהיג מאפשר", המוביל שינוי בהעצמת המורה ו"הכוורת הניהולית" וכמנהיג קהילות. לתפיסה זו השלכות על מיומנויות הניהול של המנהל בעידן החדש: שילוב מושכל של טכנולוגיית המידע בסביבות ההוראה כדי לשפר את איכותה; שיפור מיומנויות המורים; התאמת ההוראה לשונות של התלמידים; שיפור ההתנהלות והניהול הבית ספרי תוך התאמת מערכת החינוך למאה ה-21.
מעבר להכשרתם ולפיתוחם של המנהלים, משקיעה הרשת בפיתוחם ובהעצמתם של בעלי התפקידים והמורים ברשת לאורך השנה. היא עושה זאת באמצעות השתלמויות קבועות של הרכזים הפדגוגיים והחברתיים, ימי עיון לרבני בתי הספר ותכניות שנתיות להצמחת עתודה ניהולית. 

מרחבי חשיבה – מנהיגות מאפשרת

חלק חשוב ומיוחד בהכשרת המנהלים (ותיקים וחדשים כאחד) הוא היכולת של הרשת לתת למנהלים להתנסות בצורת עבודה שאינה שגרתית בבתי הספר, צורת עבודה המפתחת יכולות גבוהות, המתאימות יותר למיומנויות הנדרשות במאה ה-21. האפשרות הניתנת למנהלים לחשוב מחוץ לכותלי בית הספר – חשיבה ברמה של פרויקטים רשתיים, בשיטת ה"מודלינג", גורמת למנהלים ליצור גם בבית ספרם אפשרויות עבור המורים והתלמידים לעבוד מתוך הסתכלות רחבה ומתוך חשיבה מעבר לגבולות המוכרים. 
"אני מאמין כי מתן אפשרות למנהלים לחשוב מחוץ לכותלי בית הספר, לחלום ולממש את חזונם באמצעות למידה, חשיבה ויצירת שותפות אמתית בקבלת החלטות, תסייע בידם ליצור שינוי אמתי בבית ספרם", מדגיש ד"ר אלדר. "לא ניתן לצפות לשינויים בבית הספר במידה שהתרבות הארגונית הרצויה לא תשודר מלמעלה מהמנכ"ל וממטה הרשת". 
לצורך כך, הקים מנכ"ל הרשת חבורה של 12 מנהלים אשר נפגשו יחד עם המנכ"ל במשך שנתיים מידי שבועיים לחמש שעות. במסגרת זאת התבצע ה"מודלינג" לעבודה משותפת, ללמידה, לחשיבה ולקבלת החלטות אשר תשפענה על הרשת כולה.
המנהלים חוו את "חווית החבורה" בעצמם, והם אלו שיצרו והקימו כחבורה חמישה מרחבי חשיבה/עבודה, שבהם שותפים כלל מנהלי הרשת ואנשי המטה: המרחב המנהיגותי, המרחב הפדגוגי, המרחב החינוכי, המרחב החברתי והמרחב הדתי. המרחבים עוסקים בכל הנושאים האסטרטגיים והמהותיים של כל בית חינוך. נוסף על כך מתוך חבורת המנהלים התנדבו חמישה מנהלים להגיע למטה הרשת יום בשבוע ולהיות שותפים בהובלה של הרשת הלכה למעשה.

המנהל אינו בודד בצמרת

תפיסת היסוד ברשת אמי"ת היא כי סוד ניהול בית הספר הוא בשיתוף פעולה ובעבודת צוות, היוצרים יכולת להוביל תהליכים מורכבים בצורה שלימה ומיטבית. הצלחתו של מנהל בית הספר תלויה ביכולתו לבנות לעצמו "כוורת ניהולית" שתעבוד יחד אתו ולצדו, ותאפשר לו לממש את חזון בית החינוך. 
מתוך תפיסה של שקיפות, העצמה וגמישות ניהולית הוקמה במטה הרשת מערכת עוטפת ארגונית ומנהלית משמעותית בתחום כספים, תפעול ומשאבי אנוש. המעטפת מעניקה למנהל כלים אמתיים להצליח בפעילותו השוטפת בבית הספר. היא כוללת בין היתר: מערכות מידע מהמתקדמות בעולם, בניית בתי ספר חדשים ושיפוצם של בתי ספר ותיקים, טיפול אישי בצוותי בתי הספר מתוך תפיסת הרשת כמשפחה אחת גדולה.
מאחר והתהליכים המנהליים בבית הספר מסייעים ותורמים לתהליך הפדגוגי, ומהווים חלק בלתי נפרד מהתהליך החינוכי השלם של בית החינוך, מינתה הרשת בכל בית ספר סגן מנהל מנהלי. הסגן המנהלי מהווה חלק מצוות הניהול המצומצם של בית הספר, לצד בעלי התפקידים המובילים את המערך הפדגוגי והחינוכי בבית הספר. הוא משמש גם כיד ימינו של המנהל בכל הקשור בתהליכי משאבי אנוש, כספים, ארגון ותפעול בית החינוך.

העצמת תלמידים: יחידת ה-101 המנהיגות הצעירה של אמי"ת ע"ש רועי קליין הי"ד

אחת המשימות החשובות של הרשת היא לחנך בוגרים המעורבים בחיי העם, הקהילה והמדינה, בעלי רגישות למצוקות בחברה ולצדק חברתי. רשת אמי"ת מאמינה בכוחם של בני הנוער להוביל שינויים חברתיים אמתיים ולהפוך את הביטוי "אני ואתה נשנה את העולם" מסיסמה ריקה מתוכן לעשייה המחוללת שינוי בחברה הישראלית.
רשת אמי"ת הקימה את יחידת ה-101 ע"ש רועי קליין לזכרו של רס"ן רועי קליין, בוגר אמי"ת בר אילן, גוש דן ע"ש גינזבורג. רועי קליין נהרג בקרב בינת ג'בייל במלחמת לבנון השנייה, לאחר שזינק על רימון יד שהושלך לעבר חייליו על מנת למסור את נפשו ולהציל את חייהם. על מעשה זה הוענק לרועי לאחר מותו עיטור העוז.
היחידה מורכבת מתלמידי רשת אמי"ת בעלי כושר מנהיגות, מודעות חברתית גבוהה ונכונות להוביל תהליכים בקהילות השונות שמהן הם מגיעים. היוזמה להקמת היחידה עלתה כחלק מהתפיסה החינוכית חברתית של רשת אמי"ת כלפי החברה הישראלית, שהרי בין היעדים המרכזיים של אמי"ת עומדת המחויבות החברתית, הדאגה לכלל ישראל ופיתוח כושר המנהיגות של התלמידים כמובילי דור העתיד.
ביחידה עוברים התלמידים סדנאות לפיתוח מנהיגות אישית, עיסוק מאתגר ומרתק, מודעות לצרכיה של החברה הישראלית ופעילות חברתית בקהילות שמהן מגיעים התלמידים. הקמת יחידת ה-101 מהווה נדבך נוסף ומרכזי בחזון הרשת. חבריה מנהיגים את שאר תלמידי הרשת לתרבות פנאי חיובית, לעשייה תורמת לקהילה ולעשיית צדק חברתי במדינה תוך הבעת עמדות ברורות ומעורבות משמעותית בחיי הקהילה. 
 
שער 6 פרק ב מנהיגות מעירה  צדק חברתי.JPG 
מנהיגות צעירה  צדק חברתי​
 
 שער 6 פרק ב מנהיגות צעירה.jpgמנהיגות צעירה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT