90 שנה של עשייה חינוכית

אמי"ת

ארגון מתנדבות ישראל תורה

רשת חינוך מייסודן של נשי מזרחי באמריקה

  


אמי"ת – תשעים שנה של עשייה חינוכית – ציונות בתפארתה


 

אתי אלבוים * יהודית זימרת​

​​​​​​
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT